Tel: +982188645264

logo of rasam polymer nami

سی و یکمین نمایشگاه پائیزی کفش، دمپایی، سراجی و زیرصنعتی GAPSHOES که توسط Akort Fuarcılık با حمایت اتاق صنعت غازیانتپ (GSO)، اتاق کفاشان غازیانتپ، KOSGEB و اتاق عمومی کفاشان ترکیه برگزار شد.

داوود گل فرماندار غازیانتپ، معاونان نجات کوچر، شهردار کلان شهر، فاطما شاهین، شهردار شیتکامیل، ریدوان فادیل اوغلو، شهردار شاهین بی، مهمت طهمازوغلو، رئیس هیئت مدیره GSO، عدنان اونوردی در افتتاحیه نمایشگاه که در مرکز نمایشگاه خاورمیانه ای برگزار شد شرکت کردند. 

رسام پلیمر نامی هم به عنوان نماینده ای از کشور ایران در این نمایشگاه حضور داشت و میزبان مشتریان داخلی و خارجی بسیاری بود.

nami in gaziantep turkey