Tel: +982188645264

logo of rasam polymer nami

история

اشنایی با نامی

فضای بین کف پای شما و کره زمین دنیای جذابی دارد که طی تاریخ همواره بشر را به تکاپو وا داشته تا به حفاظت از پا بپردازد.طی این تاریخ به خصوص بعد از صنعتی شدن ساخت کفش ، افراد زیادی با تلاش و کوشش فراوان مسیر امروزی موفقیت را ایجاد کردند در ایران همزمان با نوآوری های صنعت کفش در دنیا افراد تاثیر گذاری همچون حاج محمد نامی که میتوان او را پدراین صنعت در کشور دانست در سال های دهه ی 20 شمسی وارد این حیطه شده و در یک کارگاه کوچک به تولید کفش پرداخته و رفته رفته با تلاش و درایت ایشان همزمان با گسترش کار به سمت بنکداری در بازار کفش رفته و پس از آن در دهه های 1340تا1360 با اضافه شدن پسران حاج محمد به این صنعت همزمان به تامین مواد اولیه برای کارگاه های تولید کفش پرداختند و در اواخر دهه ی 60 تولید زیره ی کفش را به طورجدی دنبال کردند و تا دهه ی 80 و با اضافه شدن نسل سوم خاندان نامی ، این گروه صنعتی به شکوفایی و رشد رسید و با سرعت به یک شرکت بازرگانی وارد کننده و تامین کننده پلی یورتانی تبدیل شد و در اواسط دهه ی 80  همزمان با تامین مواد اولیه و تولید زیره های انواع کفش موفق به اخذ نمایندگی انحصاری دو شرکت بین المللی پلی یورتان در ایران شد . این محصول روز دنیا که موجب پیشرفت در صنایع مختلف شده با تلاش خانواده ی نامی در ایران به یک محصول استراتژیک برای صنایع مختلف بالاخص تولید کفش شده که در سال 94 شمسی در راستای خودکفایی در حیطه ی تولید محصولات پلیمری این خانواده اقدام به حمایت از نیروهای دانشگاهی و مراکز پژوهشی و پس از آن این گروه صنعتی با انتقال دانش و تجربه ی خود در زمینه های تولید و تامین و واردات و صادرات به شرکت رسام پلیمر نامی کردند . این شرکت در سال 95 از طرف معاونت ریاست جمهوری وقت بعنوان یک شرکت پر افتخار و دانش بنیان معرفی شد و در سال 97 با بهره برداری از خطوط تولید تمام اتوماتیک به تولید انبوه مواد اولیه پلی یورتانی پرداخت و سپس در سال 98 با تایید نسخه های آزمایشگاهی محصولات گرید کفی و فلکسی به تولید انبوه این مواد رسید. این شرکت با افزایش ظرفیت های خود در پی افزایش تولید و صادرات چشم انداز وسیعی برای رشد و شکوفایی خود داراست تا به ارتقای صنعت کشورعزیزمان بپردازد .

 تاریخچه

 
شرکت دانش بنیان رسام پلیمرنامی بر پایه ی  گروه صنعتی نامی که توسط حاج محمد نامی درسال 1322 در یک کارگاه کوچک تولید کفش بنا شد و پس از آن با تلاش وهمت  و درایت ایشان کار تولید کفش به بار نشست و منجر به گسترش کار به سمت بنکداری کفش در بازار تبریز گردید در دهه 40 و اوایل دهه 60 با اضافه شدن پسران حاج محمد، نفس تازه ای در کسب و کار ایشان دمیده شد که نتیجه آن ورود به حوزه لوازم و مواد اولیه کفش و بعدها در اواخر دهه 60 تولید زیره کفش بود
 
این گروه در ادامه با هدف پیشرفت روزافزون اقدام به تولید گرانول پی وی سی نمود. در دهه 80 شمسی با اضافه شدن نسل سوم، گروه صنعتی نامی با سرعت بیشتری در مسیر پیشرفت و ارتقا کار گام برداشت، که منجر به تولید زیره پلی یورتان گردید. 
و در اواسط دهه 80 با ورود نسل سوم گروه صنعتی نامی به واردات مواد اولیه پلی اورتان ازکشورهای مختلف برای صنایع مختلف علی الخصوص صنعت کفش اقدام نمود. شرکت بازرگانی که با هدف واردات این محصولات تاسیس گردیده بود موفق به اخذ نمایندگی انحصاری دو شرکت بین المللی در عرصه پلی اورتان گردید و به عنوان نماینده انحصاری پخش محصولات این دو شرکت فعالیت نمود.
در سال 94 در راستای خودکفایی در تولید محصولات پلیمری با کارایی بالا در ایران اقدام به حمایت از نیروهای متخصص دانشگاهی و مراکز پژوهشی نمود. این گروه با محور ارتقای کیفیت و نگرش نوین به صنعت پلی یورتان در ایران و با توجه به نیاز کارخانجات به مواد اولیه با کیفیت در صنایع مختلف، فعالیت خود را به تولید مواد اولیه پلیمری و خدمات نوین در این راستا متمرکز کرده است.
با آغاز تولید داخلی این محصولات، شرکت بازرگانی دانش و تجربه خود در زمینه بازرگانی ، بازار و فروش این محصولات را به شرکت رسام پلیمرنامی انتقال داده و  فعالیت خود را متوقف کرد.
در ادامه ، شرکت اقدام به تولید انبوه مواد اولیه سیستم پلی یورتان با استفاده از دانش روز دنیا نموده ودر در سال 1397 نیز  خط تولید تمام اتوماتیک خود را مورد بهره برداری قرار داد.
در سال 1398 نیز محصول پلی یورتان در گرید کفی و فلکسی در مقیاس آزمایشگاهی تولید شده ودر سال 1399 نیز تولید انبوه  گرید کفی و فلکسی شروع شد. در همین سال فاز 2 در محل جدید خود طراحی گردیده وپیش بینی می شود تا سال 1402  بتوان مورد بهره برداری قرار گیرد. 
 

Видение и миссии

Полиуретан – наш любимый материал

Мы 80-летняя компания с гордым прошлым, которая надеется на устойчивый рост отрасли наряду с сохранением биологических ресурсов. Как ведущая группа, мы хотим быть самым привлекательным партнером для решаемых промышленных задач. Будьте со знаниями экспертов.

Поэтому наша миссия состоит в том, чтобы создавать устойчивые, инновационные и предпринимательские ценности, и мы стараемся двигаться в направлении ускорения колес полиуретановой промышленности.

Полиуретан — наш любимый материал, с которым мы всегда стараемся помочь решить проблемы человеческой жизни, разрабатывая продукты на его основе, учитывая ограниченные ресурсы окружающей среды.

По этой причине мы всегда разрабатывали и будем развивать технологии полимерных изделий, и, собирая элитных иранских специалистов, день ото дня укрепляем цепочку создания стоимости для развития этой отрасли.

Наши ценности и убеждения

کنترل کیفی رسام پلیمر نامی

Все авторские права принадлежат Rasam Polymer Nami.