Tel: +982188645264

logo of rasam polymer nami

Üretim çözümleri

Büzülme nedir?

Polimer oluşturma işleminin soğutma aşamasında polimer hacminin küçültülmesi anlamına gelir. Bu büzülme kısmen katı ve erimiş haldeki polimerlerin yoğunluğundaki farkla ilgilidir. Polimer ürünlerin üretim süreçlerinde çekme en çok enjeksiyon kalıplamada meydana gelir. Kalıplanmış ürün soğurken sıcaklık ve nem stabilizasyon şartlarına ulaşıncaya kadar bir miktar çekme gösterebilir. Naylon ve çelik gibi malzemelerde bu çekme daha fazladır. Polimer parçalardaki çekme eşit değilse, parçanın kullanımında daha sonra çatlaklara neden olabilecek gerilimler oluşturur.

Büzülmenin sebepleri nelerdir?

Düşük enjeksiyon basıncı, düşük soğutma süresi (artan soğutma hızı), yüksek erime sıcaklığı, yüksek kalıp sıcaklığı, düşük tutma basıncı çekmenin olası nedenleridir.

Parçadaki girinti nasıl?

Bu kusur genellikle parçanın kalın kısımlarında meydana gelir. Kalın kısımlarda soğuma işlemi diğer kısımlara göre daha yavaştır ve bu durum orta tabakalarda büzülme olgusuna neden olur. Bu durum, yerdeki bir düdene çok benzer, tek fark, düden erozyondan kaynaklanır, ancak plastikte büzülmeden kaynaklanır.

Parçanın girintisinin nedenleri nelerdir?

Bunun nedenlerinden biri de plastik enjeksiyon kalıbının soğutma işlemindeki hatalı performans ve zamanlamadır. Polimer eriyiğinin yüksek sıcaklığından da kaynaklanabilir.Aslında kalın parçalar, kalınlığı az olan parçalara göre daha yavaş soğur.Bu nedenle bu durum genellikle kalın parçalarda daha fazla görülür.

Parça girintisini önlemek için çözümler nelerdir?

1- Kalıbın sıcaklığı düşürülmeli, basıncı artırılmalı ve parçanın soğuması için daha fazla süre tanınmalıdır.

2- Mümkünse en kalın duvarın kalınlığını azaltıyoruz

Kabarcık nedir (Vakum boşlukları)?

Kabarcıklar parça içinde hapsolmuş havadır.Bu kabarcık genellikle yüzeye yakın kalın kısmında oluşur. Bu baloncukların oluşumu o bölgede stresin yoğunlaşmasına neden olur ve sonuç olarak parça kırılgan hale gelir.

Parçadaki baloncukların sebepleri nelerdir?

Vakum boşlukları genellikle parçanın yüzeyi ile iç kısımları arasındaki eşit olmayan donmadan kaynaklanır.Ayrıca, düşük enjeksiyon basıncı kalıbın içindeki havanın tam olarak tahliye olmamasına neden olur.

Parçada baloncuk oluşmasını engelleyen çözümler nelerdir?

1- Malzeme giriş kapısını parçanın en kalın yerine yerleştiriniz.

2- Püskürtme basıncını ve süresini arttırın.

3- Düşük viskoziteli (daha akıcı) malzemeler kullanın. Bu durumda gazlar daha hızlı kaçabildiği için daha az gazın hapsolması sağlanabilir.

4- Montaj sırasında kalıp parçalarının hizalı olduğundan emin olunuz.

Parçadaki kaynak hattı nedir?

Bu durum, iki erimiş akım enjeksiyon kalıbında iki farklı yönden buluştuğunda meydana gelir.

Kaynak hattının nedeni nedir?

Bu çizgiler, katılaşma işlemi sırasında bir araya gelen 2 veya daha fazla erimiş akım arasında uygunsuz bağlanma meydana geldiğinde ortaya çıkar.

Kaynak hattı oluşturmamanın çözümleri nelerdir?

1- Kalıbın veya erimiş plastiğin sıcaklığını arttırın

2- Enjeksiyon hızını artırın.

3- Enjeksiyon şeklinde akış paterni için tasarımı akış kaynağı olacak şekilde ayarlayın

4- Düşük viskozite ve erime sıcaklığına sahip plastik kullanın

Parçadaki sapma veya bükülme (bükülme) nedir?

Bu sapma, parçanın farklı kısımlarında eşit olmayan büzülme olduğunda meydana gelir. Sonuç, amaçlanmayan bükülmüş, düzensiz veya bükülmüş bir şekildir.

Torsiyon nedenleri nelerdir?

Parçanın farklı parçalarının eşit olmayan soğuması Parçanın farklı bölümlerindeki farklı soğuma hızları parçada gerginliğe neden olur.

Parçayı döndürmek için çözümler nelerdir?

1- Farklı parçalarda stresi önlemek için soğuma süresinin yeterince uzun ve yeterince yavaş olduğundan emin olun.

2- Kalıbı, plastik eriyik bir yönde akacak şekilde üniform duvar kalınlığı ile tasarlayın.

3- Şekil değiştirme olasılığı daha düşük olan plastik malzemeleri seçin. Yarı kristal malzemeler genellikle bozulmaya daha yatkındır.

Jetleşme nedir?

Püskürtme, ergimiş malzemenin enjeksiyon hızından dolayı küçük ve dar kesitli alanlardan kalınlaşmış alana girmesi ve polimer eriyiğinin kalıp yüzeyine yerleştirilmemesi durumudur.

Jetin sebepleri nelerdir?

1- Jetleşme çoğunlukla erime sıcaklığının çok düşük olduğu ve malzemenin viskozitesinin arttığı durumlarda gerçekleşir. Sonuç olarak, eriyik akmaya karşı direnç gösterir.

2- Malzeme kalıbın duvarlarına temas ettiğinde hızla soğumaya başlar ve viskozitesi artar.Diğer yandan soğuyan eriyiğin arkasındaki malzemeler onu ileri doğru hareket ettirir ve bu da bahsettiğimiz noktalar oluşmasına jet olarak neden olur.