Tel: +982188645264

logo of rasam polymer nami

Sahand Teknoloji Üniversitesi ve Rasam Polimer Nami şirketi arasındaki mutabakat zaptı

Sahand Teknoloji Üniversitesi ile Rasam Polimer şirketi arasında karşılıklı anlaşma ve ortak bilimsel araştırma ve eğitim işbirliğinin genişletilmesi ve yeteneklerin geliştirilmesinin yanı sıra güçlendirilmesi ve sistematik iletişimin kurulması doğrultusunda, Sahand Teknoloji Üniversitesi arasındaki bu mutabakat zaptı, Bundan sonra Üniversite olarak anılacak Sahand Teknoloji Üniversitesi Araştırma ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Ali Baradar Khosh-Fitr ve yönetim kurulu üyesi Sayın Mühendis Arash Rahimi Nami tarafından temsil edilen Rasam Polimer Nami şirketi tarafından ,  Şirket olarak anılacaktır.

Madde 1- anlaşmanın amaçları

Bu Mutabakat Zaptı’nın oluşturulması ve uygulanmasındaki amaç, üniversite ile şirket arasındaki işbirliğini bilimsel-araştırma ve eğitim alanlarında ve geliştirme projelerinde, özellikle poliüretan endüstrisi ve diğer yüksek performanslı polimerler alanında, tümünü dikkate alarak genişletmektir. her iki tarafın imkan ve yetkilerinden, teknikten, üretimden, insandan ve bilgiden, deneyimden ve onların uzmanlığındandır. Taraflar bu Mutabakat Zaptı’nı imzalayarak Mutabakat Zaptı konusundaki işbirliğini genişletmek için ellerinden geleni yapmışlardır ve bu yönde her türlü çabadan geri durmayacaklardır.

Madde 2- işbirliği eksenleri

İki taraf, anlaşmanın amaçlarına göre aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmayı kabul etmişlerdir:

1- Şirketin üretim, araştırma ve geliştirme, kalite kontrol ve teknik ve mühendislik birimlerinde görüş alışverişinde bulunmak, sorunları kontrol etmek ve değerlendirmek için üniversite ve şirket uzmanları arasında ortak ihtisas komitelerinin oluşturulması ve Sahand Teknoloji Üniversitesi’nin bir olarak katılımı şirketin kolu;

2- özel kurullarında öncelikli araştırma projelerini desteklemek, mali kredi ve gerekli kolaylıkları onaylamak ve sağlamak;

3- Tarafların araştırma önceliklerini ve teknolojik ihtiyaçlarını birbirine yansıtmak;

4- Şirketin araştırma ihtiyaçları doğrultusunda özellikle yüksek lisans ve doktora derecelerinde akademik tezlere rehberlik etmek ve desteklemek;

5- Şirketin ihtiyaç duyduğu teknik bilgi geliştirme ve teknolojilerin transferi alanında araştırma ve teknoloji çalışmaları yapmak;

6- Ortak toplantılar veya ilgili özel konferanslar ve çalıştaylar düzenlenmesinde işbirliği;

7- Şirketin gelişim planlarına katılım;

8- Şirketin uzman ve araştırmacıları ile üniversite hocaları ve öğrencilerinin bilimsel yeteneklerini geliştirmek amacıyla kısa süreli eğitim kursları düzenlemek;

9- Taraflar birbirlerinin düşünsel, deneysel, araştırma, laboratuvar, atölye ve kütüphane gibi olanaklarından yararlanırlar;

10 – laboratuvarları ve bilimsel birimleri ziyaret etme imkanı sağlamak – ortak işbirliği alanları oluşturmak için araştırma yapmak;

11 – Şirketin yönetim kurulunun izni ve onayı ile konferansların düzenlenmesinde işbirliği ve destek;